A süketnémát kérdezi a felesége:
– Miért ölted meg a macskát?
– Mert folyton nyávogott.
– De hát te süket-néma vagy!
– Leolvastam a szájáról.