Az audit jelentése szó szerint átvilágítás. Könyvvizsgálói értelemben egy vállalkozás számviteli rendszerének, éves pénzügyi beszámolójának felülvizsgálatát értjük alatta, melynek előre meghatározott folyamata és lépései vannak. Összeszedtük, hogy mit jelent az audit, mi a célja és mely vállalkozásoknak kötelező.
Az audit jelentése
Az audit vagy más néven könyvvizsgálat során egy szervezet vagy egy független szakértő felülvizsgálja egy vállalkozás számviteli rendszerét, ellenőrzi azokat a pénzügyi, számviteli és vagyoni adatokat, amelyeket a vállalkozás a hivatalos szervek felé közöl, és ezek alapján véleményt nyilvánít az adott vállalkozás helyzetéről. A könyvvizsgáló a gazdálkodás szabályosságát vizsgálja, azt, hogy a cég pénzügyi-számviteli szempontból mindenben megfelel-e a törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak. Az audit mindig a vizsgált vállalkozás felkérésére történik és a vállalkozás könyvelőjét is ellenőrzi.
Mi az audit célja?
Az audit célja, hogy megállapítsa, hogy a vállalkozás adott évi pénzügyi beszámolója a számviteli törvénynek megfelelően készült-e, a beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibát, a véleményezés által pedig független képet adjon a vállalkozás működése eredményéről. A könyvvizsgálat eredménye a tulajdonosok, a piac, a partnerek, a befektetők és a hitelezők számára is fontos. A számviteli audit több szabályrendszer szerint is készülhet, például a nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) vagy egy adott ország nemzeti számviteli szabályrendszere szerint, utóbbira példa a magyar számviteli törvény.
Kinek kötelező az audit?
Azok a vállalkozások, akik éves szinten nem érik el a 300 millió forintos bevételt és kevesebb, mint 50 alkalmazottat foglalkoztatnak, mentesülnek az auditkötelezettség alól. Mindkét feltételnek egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy a vállalkozás mentesüljön a kötelezettség alól és ennek megállapításához mindig az előző két év átlagát kell figyelembe venni. Ha a vállalkozás még nincs kétéves, akkor arányosítani kell a bevételt és az alkalmazottak számát is, vagyis ki kell vetíteni az egész évre és az úgy kapott összeg alapján dől el, hogy a kötelezettség alá esik-e a vállalkozás.
Az auditor kiválasztása
Auditor csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja lehet. Mindig a vállalkozás legmagasabb szerve dönt a könyvvizsgáló felkéréséről és annak személyéről is. A könyvvizsgálóval való együttműködés megszakítása csak nagyon indokolt esetben lehetséges és a magyarázatot minden esetben közölni kell a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatósággal.

Mit tartalmaz az auditjelentés?
• a független könyvvizsgálói jelentés címét és címzettjét
• a könyvvizsgálat tárgyát képező beszámoló azonosítóit
• az alkalmazott beszámolási szabályrendszer megjelölését
• a könyvvizsgálat hatókörét
• az elvégzett vizsgálatok jellegét, összegfoglaló bemutatását
• a hitelesítő, a korlátozó könyvvizsgálói véleményt, az ellenvéleményt vagy a véleménynyilvánítás visszautasítását
• a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az éves beszámoló vagy összevont éves beszámoló összhangban áll-e az ugyanazon üzleti évről készített üzleti jelentéssel

Forrás: http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1969:08b-tetel&catid=26&Itemid=7
http://real.mtak.hu/36359/1/GT_2015_00_05_Tothne.pdf
https://meches.hu/blog/mire-valo-es-kinek-kotelezo-a-konyvvizsgalat